BLUNT

Blunt XS Metro雨傘

SKU: METCHA

HK$560.00
顏色:
Quantity:
小巧玲瓏的雨傘,出門旅行更方便

Blunt XS Metro是您日常出門必備雨傘。小巧耐用,足以為您在路上抵禦任何天氣。Blunt雨傘的性能如您所願,具有自動打開按鈕,在下雨時方便你迅速打開雨傘。手柄上配有方便的您攜帶手柄帶,讓您可以纏繞在手腕上或掛起雨傘儲存。

  • Metro37in
  • Coupe41in
  • Classic48in
  • Executive54in
  • Sport58in

You may also like

Recently viewed